Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 20 2017

panikea
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted bykotficanocnerozmowyokosmosieAnjax333sentymentalnaAmebasomewhereonlyweknownatalianarudykonlittle-thingspareidoliepunkahontazucieknijmipiehusthesilenceofthealcoholiclenka024puremindxzombiehunterhoudaseaweed

July 18 2017

panikea
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała: “Przyjedź do mnie, chcę być z tobą” zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Piotr C. POKOLENIE IKEA
Reposted byyouaresonaiveniskowo2708przeblyskibadbloodhope24zupsonmasterofpuppetsbangbangimdeadRioskoloryzacjakazdysieliczyshitsuripurplecornflowersstefansonzyrafasiostrzanakalkaagatojaaAinsworthCasszdzirrusalkadmiralliesinthedarkkoszmarekbanshebeattmannonecaresBloodEvealliwantisyousentymentalnasomewhereonlyweknownatalianaelusive

July 20 2017

panikea
Wszyscy kłamią. Pytanie, jak bardzo.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted bykotficanocnerozmowyokosmosieAnjax333sentymentalnaAmebasomewhereonlyweknownatalianarudykonlittle-thingspareidoliepunkahontazucieknijmipiehusthesilenceofthealcoholiclenka024puremindxzombiehunterhoudaseaweed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl